Den Danske Natur

Jeg vil gerne slå et slag for at vi alle tager hånd om vores Danske natur som vi husker den.

Der går stort set ikke en dag, uden at vi kan læse i medierne, at vores natur er i fare, at flere og flere arter er på retur og at mange arter allerede er forsvundet fra vores natur.

Der bliver i stigende grad brugt planter, såvel professionelt som uprofessionelt, som ikke er hjemhørende i Danmark, og/eller som er klonede sorter, der er lavet for deres blomsts eller forms skyld. Mange af disse planter giver ikke det nødvendige fødegrundlag til vore vilde dyr.

Der skal meget til, for at vi kan ændre udviklingen, men er vi mange nok, der gør en forskel, så vil der være synlig forskel.

På min side www.dendanskenatur.dk sælger jeg bl.a.:

  • Dansk hjemhørende plantearter
  • Frø, der gavner vores insekter og hermed også vores fugle
  • Foder til fugle, der er dyrket på ’Fair To Nature’ landbrug

Jeg har valgt at fokusere på hjemhørende Danske plantearter, da det er den vi er sikre på, der producerer nektar, frugt og bær som vore hjemhørende dyrearter kan få glæde af.

Jeg har valgt, at fokusere på bæredygtig fuglefoder, for at tænke på såvel vore dyr som på miljøet.

www.Dendanskenatur.dk vil skabe natur:

med 4% af omsætningen på siden, vil jeg skabe ægte Dansk natur på skoler og institutioner, så så vil give flere mulighed for at opleve hvor mangfoldig en flora og fauna vi har i Danmark. Disse haver skal kunne bruges i skolernes undervisning og samtidigt være tilgængelige for offentligheden.

Har du et forslag til, hvor det næste projekt skal være, så send mig gerne et forslag og begrund hvorfor.