Plant hækplanterne rigtigt.

Så kom der endeligt dokumentation for hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, når der skal plantes hækplanter. Som gartner og plantesælger, gør vi hvad vi kan for at rådgive om rigtig plantning af hækplanterne. Men vi har savnet noget dokumentation at give videre til de nye hækejere. Nu er det her, og dete viser tydeligt forskelle på de forskellige, oftest anvendte metoder.

Danske Planteskoler og Hækplanteklubben vil med en demonstration af en række velkendte forhold, vise hvad der kan skabe problemer for planternes trivsel efter du har plantet dem.

Der er dyrket kvalitetsplanter i dyrkningskasser, og på den måde, er det gjort muligt at se hvordan planterne reagerer og kommer til at se ud.

Er du arkitekt eller tilsynsførende, så brug disse billeder i din dialog med bygherrer, leverandører og medarbejdere om krav til jord, kompost, drænforhold med mere, og få succes med dine plantningsarbejder.

Er du haveejer, så brug disse billeder i dine forberedelser inden plantningen.

For investerer du tid og penge i en hæk, så er det vel for at få et flot resultat, hurtigst muligt.

Fagus sylvatica, Bøg Plantet 4/3 2013 I stabilt grus, hvorefter det blev vinter. Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Fagus sylvatica, Bøg
Plantet 4/3 2013 I stabilt grus, hvorefter det blev vinter.
Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Jord bestående af grov sand med sten. Jorden er løs og udtørrer let.
Denne har et højt reaktionstal og indeholder ikke mange næringsstoffer.
Planterne opnår ikke en god etablering (svag rodudvikling) – skuddannelsen er begrænset og bladene er små .
Fagus sylvatica, Bøg Plantet 4/3 2013 I meget stiv råjord, hvorefter det blev vinter. Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Fagus sylvatica, Bøg
Plantet 4/3 2013 I meget stiv råjord, hvorefter det blev vinter.
Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Kraftig lerjord som er sammentrykket i forbindelse med plantningen. Derfor er iltindholdet meget lavt. Det afspejles ved det høje mangan tal på 211. Rødderne er meget svage. Hvilket hat betydet at der ikke er nogen skud tilvækst og at bladene er gule.
Fagus sylvatica, Bøg Plantet 4/3 2013 hvorefter det blev vinter. Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Fagus sylvatica, Bøg
Plantet 4/3 2013 hvorefter det blev vinter.
Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring. Planterne har stået i sur våd jord siden plantningen. (plasticpose)

Jordstrukturen er ikke problematisk; men det blivende høje vandindhold er årsag til dårlig ilt forsyning til rødderne. Der er ingen dræn, da jorden er fyldt i en plastpose. Teksturen er passende og med passende indhold af næringsstoffer og reaktionstal ( pH værdi). Meget dårlig etablering – rødderne dør ved mangel på ilt. Skuddannelsen er ringe og er alene dannet ud fra oplagsnæring i knopper og depoter i grene.
Fagus sylvatica, Bøg Plantet 4/3 2013 hvorefter det blev vinter. Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring. Har derefter ikke fået vand i 5 uger.

Fagus sylvatica, Bøg
Plantet 4/3 2013 hvorefter det blev vinter.
Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.
Har derefter ikke fået vand i 5 uger.

Jordstrukturen er  i orden. Teksturen er passende (analysetal) og med passende indhold af næringsstoffer og reaktionstal ( pH værdi). Efter plantning udvikles rødder og skud normalt – men på grund af udtørring af jorden ( vandindholdet kommer ned til visnegrænsen = Pf 7) mislykkes etableringen, og de udviklede skud visner.
Fagus sylvatica, Bøg Plantet 4/3 2013. Efter at planterne var i træk og sol i 24 timer, hvorefter der blev vinter. Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Fagus sylvatica, Bøg
Plantet 4/3 2013.
Efter at planterne var i træk og sol i 24 timer, hvorefter der blev vinter.
Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

 Jordstrukturen er i orden. Teksturen er passende og med passende indhold af næringsstoffer og reaktions-tal ( pH værdi). Barrodsplanterne har ligget for længe ( 24 timer) ude af plantesækkene og dermed er rød-derne udtørret inden de blev plantet. Dårlig etablering – fordi de sugerødder der skal optage vand og næring kort efter plantningen allerede er døde. Skuddannelsen er hæmmet af vandmangel. Senere eventuelle nydannede rødder vil give en forsinket og svag endelig etablering. I dette eksempel er planterne døde.
Fagus sylvatica, Bøg Plantet 4/3 2013 I kompost jord, hvorefter det blev vinter. Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Fagus sylvatica, Bøg
Plantet 4/3 2013
I kompost jord, hvorefter det blev vinter.
Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Der findes mange gode kompostprodukter, som har et afbalanceret indhold af næringsstoffer og mikrobielt liv.
Der findes andre der eksempelvis indeholder slam fra rensningsanlæg eller på anden vis  har et indhold der begrænser anvendelsesmulighederne.Dette er et eksempel på et kompostprodukt med et højt reaktionstal og indhold af kalium og bor.
Grov og fin sand med et højt indhold af organisk materiale (kompost). Jorden er løs
Jordens reaktionstal er højt (pH 7,7) og indholdet af kalium og bor er  meget høje.
Få arter af planteskoleplanter har rødder der udvikler sig tilfredsstillende i jord med et reaktionstal på over 7,5. Et stort indhold af kalium hæmmer optag af andre næringsstoffer som magnesium, kalcium, mangan og jern.
Planterne opnår ikke en god etablering (svag rodudvikling) og skud og blade er underudviklede med man-gelsymptomer.
Fagus sylvatica, Bøg Plantet 4/3 2013, hvorefter det blev vinter. Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Fagus sylvatica, Bøg
Plantet 4/3 2013, hvorefter det blev vinter.
Her er gødet med Osmocote, og ellers passet med vand efter udspring.

Jorden er en god blanding af ler og sand.
Den har et passende reaktionstal ( pH værdi) og indholdet af næringsstoffer  er harmonisk.
Planterne opnår  en god etablering (rodudvikling) og skuddannelse.
kilde: danskeplanteskoler.dk

se også indlægget om flis og ukrudt der skader planterne

Mycorrhiza forbedrer hækkens etableringsevne: Mycorrhiza svampe og Brug Mycorrhiza ved omplantning af træer