Dynamisk staudebed

Dynamisk staudebed = stauder på naturens præmisser

Plantning i naturalistisk stil er en moderne tilgang til at skabe billedskønne staudebede. Denne plantemetode kombinerer haveplanter i stabile plantesamfund. Blandinger af urteagtige stauder, bregner og blomsterløg er sammensat, så de vil vokse godt under eksisterende haveforhold. Blandt andet, betragter vi skygge, sol og jordtype som faktorer, der skal tages hensyn til, inden de plante kombinationen lægges ind i en plantningsplan.

Hvad er Dynamisk staudebed?

I naturen vokser planter sammen i samfund. Hvad der vokser hvor, bestemmes ikke kun af fysiske forhold som eksponering for sol, skygge, fugt og jordtype, men også af hvad der ellers vokser i nærheden. Planter konkurrerer med hinanden om de tilgængelige ressourcer på et givet sted og kun de planter der er bedst tilpassede de lokale forhold, trives. Ligeledes kombinerer Dynamiske staudebede haveplanter, der er godt tilpasset de tilgængelige forhold. For at en plan skal få succes skal planterne, den skal indeholde, dog også have nogenlunde samme vækstkraft, for at undgå at aggressivt spredende stauder vil overvælde de andre.

Et traditionelt staudebed, i modsætning til et Dynamisk staudebed, bruger planter, der som individer, er valgt på baggrund af det, der ser godt ud sammen. Ved at placere planter med en vis afstand fra hinanden, forbedre jordens frugtbarhed og vanding, kan du skabe et nøje sammensat billede. Vedligeholdelse involverer ukrudtsbekæmpelse, vanding, omplantning og opdeling, for at kunne kontrollere de mere aggressive planter, der bruges i bedet.

Plantesamfundene, der findes i naturen, har udviklet sig over tid og kan tilpasse sig ændringer i deres miljø. Visuelt er der en subtil harmoni inden for mønstre og farver, de præsenterer for verden. Og hvert plantesamfund er ansvarlig for at skabe atmosfæren og stemningen i hver specifik naturtype: En forblæst højslette, en eng, skovskygge og åben hede er blot et par eksempler på dette.

Et Dynamisk staudebed tager haveplanter og kombinerer dem på måder, der prøver at fange stemningen eller følelsen af ​​et naturligt plantesamfund. Vi bruger planter, der er velegnet til de tilgængelige vækstbetingelser, og som vil trives med deres naboer uden at konkurrere med dem.

Et eksempel på et Dynamisk staudebed til et åbent, solrigt sted ville starte med kun fem omhyggeligt udvalgte planter. Disse er temaplanter, og de skal være pålidelige, hårdføre planter, der vil trives på det pågældende sted. Vi vil fylde hele området med dem ved hjælp af måske færre af de større voksende arter og flere af de lavere voksende. Målet er at dække jorden med et tæppe af sammenkoblede planter, der vil danne et stabilt plantesamfund, der vil modstå invasion af ukrudt. Hvis temaplanterne er godt valgt, vil de blomstre og vie interessant løv til bedet gennem hele vækstsæsonen. Nogle af dem kan endda være effektive om vinteren ved at tilbageholde skeletter af dødt løv og frøstande.

Blot fem temaplanter, der gentages igen og igen, giver et klart udtryk i bedet, men det kan også hurtigt blive monotont. Kunsten er at erstatte nogle af dem med det, jeg kalder ”komplementære planter”. Hvis vores temaplanter for eksempel blomstrer rigeligt i foråret og sommeren, har vi måske brug for et par grupper af efterårsblomstrende Aster og Vernonica for at forlænge sæsonen. Ligeledes kan det tilføjes tidlige forårsblomstrende blomsterløg for at sparke året i gang på den flerårige eng, før hovedtema-planterne kommer i deres fulde flor.

Et Dynamisk staudebed lærer af naturen. De uregelmæssige mønstre, vi finder der, kan bruges til at vejlede os i den måde, vi skitserer planerne til vores nye Dynamiske staudebed. Visse planters dominans kan være visuelt spændende, og deres gentagelse i et bed er en måde at give disse planter indflydelse på i vores sammensætninger. Et Dynamisk staudebed bruger en begrænset pallette af planter i løse sammensætninger over hele bedet, for netop at genfortolke sådanne naturalistiske mønstre.

Dynamisk staudebed og hjemhørende plantearter?

Hjemhørende planter er defineret ved geografi, men naturen genkender ikke grænser trukket af mennesker. Planter vokser, hvor de gør af mange grunde. Klima og vækstforhold begrænser det, der findes overalt, men det betyder ikke, at andre planter ikke kunne vokse der, hvis de ellers får chancen.

En såkaldt hjemhørende plante vil være godt tilpasset til, hvor den findes voksende, og som gartnere bør vi bruge dem, hvor det er relevant. Men haver og parker er ikke naturlige voksesteder, men snarere følelsesmæssigt ladede kunstige voksesteder. Der vil være andre planter, der er lige så godt tilpasset de lokale forhold, der kan overvejes til plantelisten til dit Dynamiske staudebed. Billedskønne bede er et perfekt udtryk til at beskrive hvad vi sigter efter. Billedskøn betyder ”at danne et billede af”, og sådanne planteskemaer er lavet til, at vi kan nyde os ved at bringe os nærmere den natur, som vi genkender. At begrænse vores plante pallette til kun nogle få hjemhørende arter kan sandsynligvis ikke gøre os i stand til at genskabe den naturlige atmosfære, vi leder efter.

Dynamiske staudebede er billedlige antydning af naturen og behøver ikke at være begrænset til kun at bruge hjemhørende arter, dermed ikke sagt, at det ikke kan gøres.

Derfor skal du plante Dynamiske staudebede?

Et etableret Dynamisk staudebed indeholder planter, der vokser godt sammen. Nogle vil være større end andre i samfundet, men hver vil overleve ved at udnytte sin egen separate del af økosystemet; dens såkaldte økologiske balance. Den højere plante kræver muligvis meget solskin, mens dens mindre voksende nabo kan drage fordel af den skygge, den kaster. Og hver kan have rodsystemer, der optager forskellige niveauer i jorden under dem. På denne måde sameksisterer de heldigvis. Ukrudt har væsentligt sværere ved at invadere sådant et bed end det har i traditionelle staudebede.

Vedligeholdelse af Dynamiske staudebede tager langt mindre tid og kræfter end at arbejde med traditionelle staudebede. I et Dynamisk staudebed konkurrerer planter for at overleve, og de er tilbøjelige til at være mere kompakte og sunde. Du bliver sjældent nødt til at fjerne noget, og luge arbejdet vil hurtigt blive mindre og mindre, efterhånden som bedet etableres. I slutningen af ​​vinteren, skæres planterne helt ned, og eventuelt ukrudt fjernes.

Fordi Dynamiske staudebede bruger passende planter til de tilgængelige vækstbetingelser, er sådanne traditionelle fremgangsmåder som gødskning, jordforbedring, vanding og sprøjtning mod skadedyr og sygdomme simpelthen ikke nødvendige. Planter er generelt sunde og generøse i deres bidrag til insekter, fugle og andre dyr, der besøger dem. Naturen som helhed drager fordel af metoden.

5 trin til et Dynamisk staudebed.

1 Designet

Hvilken stemning, atmosfære, minde eller sammensætning vil du realisere i dit havedesign? Uden et klart design risikerer man at bruge planter, man kan lide, uden at overveje, hvordan de vil forholde sig til hinanden eller til hvor de egentligt dyrkes bedst.

2 Placeringen

Dynamiske staudebede kan tilføjes i havedesign som fritliggende bede, striber igennem større beplantninger eller blokke, der passer sammen inden for den samlede grundplan for en have. Jeg prøver at gøre hvert af disse beplantningsområder så store og dybe som muligt. Dette gør det muligt at gentage temaplanerne og derved garantere deres indvirkning. Hvis du kan lave en sti igennem det Dynamiske staudebed, vil du mærke hvordan det vil omfavne dig og stemningen bliver intensiveret.

3 Forberedelse af stedet

Jeg arbejder altid med de eksisterende jordforhold. Uanset hvor dårlig jorden synes, der vil være planter, der kan vokse i den. Men hvis jorden er alvorligt komprimeret, er du nødt til at løsne den for at give mulighed for plantning og udvikling af sunde planterødder.

Den vigtigste ting, du skal gøre, er dog at sikre, at jorden er fri for rødder af flerårigt ukrudt sok mælkebøtter, tidsler, brændenælder senegræs m.fl. Medmindre plantearealet er ukrudtsfrit i det første etableringssår, vil dit Dynamiske staudebed blive invaderet af uønskede planter på bekostning af dit valgte tema og komplementære planter.

4 Planteafstand og plantning

Det Dynamiske staudebed kan, udover at bestå nye stauder, indeholde solitærbuske, træer og isolerede grupper med andre stauder. Disse diskrete funktionsplanter skal der først redegøres for, og tages hensyn til.

Derefter placerer jeg de komplementære planter, hvor jeg føler, at bedet har brug for dem. Nogle gange vil de være tilfældigt fordelt over hele bedet, men ofte koncentrerer jeg dem til kun en del af det samlede design. Temaplanterne arrangeres derefter forholdsvis tilfældigt i de resterende rum i beplantningsområdet.

Til sidst vil hele området blive dækket af en jævn blanding af planter med en gennemsnitlig plantetæthed på ca. 8 stauder pr. m2.

NB. Det er bedst at arbejde med små potteproducerede stauder (P9). På denne måde sker sammenblandingen af ​​de forskellige arter bedre, disse små planter etablerer hurtigere end større planter, og ikke mindst, de koster mindre.

5 Etablering og vedligeholdelse

Vand nyligt plantede bede regelmæssigt i deres første vækstsæson og hold øje med enhver invaderende ukrudtsart.

I det andet år skal du stadig være vågen for det, men lugning og vanding vil være mindre nødvendigt.

Stauder skæres ned eller klippet af i den sene vinter. Hvis affaldet kan hugges op i små stykker, kan det efterlades ligge omkring planterne, og tjene til at give dem forsigtigt næring i den efterfølgende sæson, når formuldes.