Flot græsplæne i skygge

skyggegræsplæne

Ja, det har altid været en udfordring for de fleste. Men som med alt andet, så er der også løsninger på disse udfordringer. Løsningen afhænger at jordtype, græsfrø blanding og jordfugtigheden.

Føsrt step er at se på om din græsfrø blanding er egnet til dyrkning i skygge ?  De fleste græsfrøblandinger trives ikke i skygge. Hvis du har græsplæne med store mængder rajgræs eller engrapgræs, gil den måske godt vokse, men den vil blive meget tynd, og ikke tåle slid.

Vi kan anbefale en blanding som fra Prodana, “Turfline ® skygge“. De fleste græsfrøfirmaer har blandinger der er egnet til skyggefulde voksesteder. Jeg vil anbefale at du vælger den, der ligner den øvrige del af din græsplæne mest, så der ikke bliver alt for stor visuel forske.

Næste step er at tjekke jorden på voksestedet, er det for tørt eller står der ofte vand? Du er måske nød til at forbedre jorden med sand/grus, for at skabe bedre drænende forhold, eller med humusholdigt muld, for at forøge græsrøddernes mulighed for at vokse sig stærke.

En blanding af humusholdigt muld og ler kan ofte være den bedste løsning, da den vil tilforbedre jordens evne til at holde på fugt og næringsstoffer, samtidigt med at græsrødderne mulighed for at vokse sig stærke forbedres.

Det vil ofte ikke være nødvendigt at udskifte eller bearbejde mere end de øverste 15 cm af mulden, da græsset alligevel ikke har mulighed for at hente fugtighed længere nede.