Grønne områder ved virksomheden

Firma domicilets haveanlæg signalerer firmaets standard

Grønne områder ved virksomheden.

Industrihaven kan anvendes til møder eller til social samvær for personalet

Industrihaven kan anvendes til møder eller til social samvær for personalet

Der er stort potentiale i at tænke naturinitiativer i virksomheden.

Vi bevæger os, ifølge Sundhedsstyrelsen, for lidt og mange rammes af udbrændthed og
depression. Fysisk inaktivitet og stress kan, ifølge mange videnskabelige undersøgelser og et gran af sund fornuft, forbygges af ophold i grønne områder. Naturlige omgivelser reducerer stressreaktioner, søvnproblemer, muskelspændinger, appetitløshed og depression.

Selv korte ophold i grønne rum, virker afstressende og giver fornyet energi og overskud
til større grad af beslutsomhed. Det har vist sig, at jo oftere en person besøger et grønt område, desto færre klager har vedkommende fra stress-relaterede sygdomme.

Sådan virker grønne områder?

Et forskerteam har undersøgt, hvorfor naturlige omgivelser har en positiv indflydelse på menneskets helse. På arbejdspladsen og i sociale relationer kræves en styret eller koncentreret opmærksomhed, som opretholdt over længere tid, kan være psykisk udtrættende. Denne type opmærksomhed er forbundet med højere kognitive centre i hjernen, som er nogle af de senest udviklede dele af den menneskelige hjerne. Den psykiske udtrætning kan accelerere, hvis den enkelte samtidig arbejder under tidspres eller med for mange opgaver.

De mest effektive ophold i naturlige omgivelser, kræver at man ikke skal forholde sig
til arbejdsrelaterede opgaver, e-mails, etc. Det er en mere spontan opmærksomhed eller ubevidst sansning, hvor man i iagttagelsen af f.eks. et lysskær, en blomst eller en guldsmed – for en stund – kan se bort fra egne og omgivelsernes forventninger og krav. Den spontane udfoldelse og opmærksomhed, det kunne evt. være lette sportslige aktiviteter, er forbundet til ældre og ’lavere’ dele af hjernen, hvilket betyder, at de højere kognitive centre
aflastes.

Hvordan kan det overføres til virksomheden

Færdselsårerne i og omkring virksomheden:

Det er ofte steder hvor man uundgåeligt og mere eller mindre ufrivilligt opholder sig. Her
er der en oplagt mulighed for at skabe et grønt inspirerende, beroligende og humøropløftende miljø.

 • Mange steder er der lange kontorgange og/eller en sti mellem bygninger, hvor personalet af nødvendige årsager færdes, ofte flere gange dagligt. På kortorgangene kan der, for ret begrænsede midler, skabes et sundt og grønt miljø, af krukker/kummer med grønne planter. Daglig pasning af disse planter kan, til stor inspiration og adspredelse, efter fagfolks udførlige pasningsvejledning, udføres af kontorpersonalet i en frivillig turnusordning. Service firmaet kunne så komme hvert kvartal for en grundigere pleje, og/eller udskiftning til årstidens plante.
 • Indkørslen samt stien fra p-plads til indgang. Forestil dig at en kunde kommer på besøg og en forskel der vil være i vedkommendes førstehåndsindtryk af virksomheden hvis han/hun kører gennem et flot grønt anlæg, allé, trimmet plæne og flotte bede, frem for at køre gennem et anlæg med en misholdt græsplæne og måske endog lidt paller og rester fra sidste byggeri liggende i hjørnet ! For slet ikke at snakke om hvordan det påvirker personalet, fra hvem der jo forventes fuld effektivitet, høj arbejdsmoral og kvalitetsbevidsthed af.

Gårdhaven / kantinehaven:

I forbindelse med kantinen eller andre rum, hvor man opholder sig i pause øjemed, er der god mulighed for at skabe et grønt miljø der kan udnyttes optimalt. Der kan være flere måder at anlægge disse haver/opholdsrum på, fremlæg evt. flere forslag for personaleforeningen og få afgjort valget her. Om der er tale om en lukket gårdhave eller et grønt areal udenfor en kantine/fællesrum, gør ingen forskel, der er i begge tilfælde flere gode muligheder, nogle nævnes her:

 • Haven kan anlægges som en kunstnerisk smuk have f.eks. som en japansk have med vandarrangementer, stenopsætninger samt kunstfærdigt klippede planter, eller som en skulpturhave med kunstelementer og mere enkel beplantning. Disse typer haver er typisk visuelt ret flotte og kan nydes året rundt  af såvel kunder som personale.
 • Er der mulighed for det, er den naturlige/vilde have er også en særdeles anvendelig mulighed, den kræver dog en del plads. Store bede med buske der blomstre på forskellige årstider, såvel brede som smalle stier, måske et vandløb og en lille sø, kunne her være nogle af ingredienserne. Denne type have er, for mange, mere beroligende end de mere styrede haveanlæg. Her gode muligheder for spadsereture, uformelt selskab med kollegaer, nydelse af frokosten i grønne
  behagelige omgivelser. Måske er der endog plads og muligheder for lette sportslige aktiviteter såsom minigolf, fodbold kroket, petanque, ”fodgolf” eller lignende sportsaktiviteter, der ikke nødvendigvis behøver at tage lang tid af gangen.
 • Parken ! Er der god plads, er der mulighed for at anlægge en parklignende have, der med sine store vidder giver mulighed for beroligende ophold, måske endog
  forretningsmøder, på flere fritliggende opholdspladser eller evt. sågar i pavilloner der enten kan ligge frit på plænen eller skjult i buskettet. Denne type have giver rig mulighed for at personalet kan nyde frokosten alene eller sammen med kollegaer i det grønne. Eller skal man fordybe sig i faglitteratur eller andre arbejdsmæssige dokumenter, kan disse rolige omgivelser også give en højere koncentrationsevne. Dermed kan man, udover at få en bedre opfattelse af dokumentet, også spare tid på denne type opgaver. Måske er der her, ligesom i den naturlige/vilde have mulighed for lidt sportsaktivitet.
 • Kantinen. mødelokalet, hallén og andre større fælleslokaler. Undervurder ikke værdien af  et grønt miljø i disse lokaler. En passende mængde større grønne planter, mindre, måske blomstrende planter, på bordene og i vinduerne har stor indflydelse på indeklima, arbejdsmiljø og den generelle stemning ved ophold i rummet.

Det anbefales at man laver en pasningsaftale vedrørende de store grønne planter, så man altid har sunde og friske planter og dermed undgår at effekten af de grønne planter bliver stik modsat af hensigten. Vedrørende de blomstrende- eller grønne planter på bordene og i vinduerne, så kan man enten selv sørge for pasning og løbende udskiftning til årstidens
plante, eller også her lave en serviceaftale, så man er sikker på at det altid er friskt og humøropløftende at se på.

De omkringliggende arealer. Uanset om det er en større eller mindre virksomhed om der er stor eller lille grund, er det en god ide at tage en anlægsgartner eller en  landskabsarkitekt med på råd her også:

 • Tillukket miljø. Hække, læbælter eller sammenhængende busketter der helt eller delvis omslutter grunden. Her skabes et naturligt miljø for såvel planter som dyr. Miljøet kan, i form af læ og delvis skygge virke beskyttende på bygninger samt øvrige udvendige opholdsarealer. Måske kunne man i dette lukkede miljø finde plads til en tennisbane eller en actionsti til fri afbenyttelse for personalet i og uden for arbejdstiden.
 • Åbent landskab. Virksomheden kan, i forbindelse med skiltning eller flot arkitektonisk byggeri, have ønsker og/eller behov for at blive set af forbipasserende. Er disse tilfælde er det ofte ikke så hensigtsmæssigt med sportsfaciliteter på arealet.
  I stedet kunne man anlægge en sti rundt i arealet samt placere en bænk eller
  to, hvorfra man kan betragte udsigten enten væk fra bygningerne eller mod
  bygningens arkitektoniske højdepunkter.

I de åbne landskabs haver skal man ikke afholde sig fra at skabe grønt miljø. Der findes planter i mange skulpturelle former der kan være med til at fremhæve bygningens højdepunkter, ja tit vil det endog være dem der får blikket til at vende sig i den rigtige retning.