Forår i havedammen

Forårsklargør din havedam

I foråret, når vandtemperaturen igen begynder at stige, og vi kan se havedammen begyndt at komme tilbage til livet, er en vigtig tid til at få havedammen hjulpet godt i gang til en udbytterig sæson.

Forårsklargøring af havedammen. Alt, hvad du havde gjort for at forberede havedammen til vinteren kan fjerne igen, når frostvejret er passeret. Hvis du har slået din pumpe fra, kan den tændes igen, har du sat neg i vandet, kan det fjernes igen osv

Begynd at fodre dine fisk igen, når vandtemperaturen når en konstant 10 grader. Foder med koldt-vejr mad indtil vandtemperaturen når 15 grader, hvor du så kan starte dit normale fodringsprogram.

Hvis der har været en ophobning af blade og andet affald i løbet af vinteren bør du fjerne det nu. Blade kan fjernes med et net, der har en buet ende, der giver dig mulighed for at skubbe dette i bunden af dammen øse bladene op.

Man kan også bruge en havedams støvsuger til at fjerne blade og slam fra bunden af havedammen. http://www.vandihavenshop.dk/category/havedamsstoevsuger-rengoering-net-15/

Du kan også prøve at bruge en vand støvsuger, men den fjerner også en masse vand i processen, så det er ikke det bedste valg. Hvis der er en ophobning af blade og slam i havedammen, så meget, at du ikke let kan fjerne dette, kan en komplet havedams rengøring være nødvendig. En komplet rengøring vil forrykke balancen i havedammen og faktisk forstyrre alger kontrollen, men hvis du beslutter at gå denne vej, kan du bruge følgende metode.

Forårsklargøring af havedam er nødvendig for et godt resultat.

Pump vand fra havedammen i et stort kar eller en anden beholder. Den nøjagtige størrelse vil afhænge af antallet og størrelsen af fisk, som man har, men det skal være så stort som muligt.

Det kan være nødvendigt at dække beholderen med net eller noget lignende for at forhindre fisk i at hopper ud, især hvis du har koi-karper. Denne beholder skal placeres i skygge, hvis det er varmt.

Fortsæt med at pumpe vandet ud af havedammen, indtil det netop dækker fiskene. Brug et fiskenet til at fange fiskene og placere dem i beholderen med vand, der er pumpet op fra havedammen.

Planterne kan også tages op, hvis ompotning er nødvendigt ellers efterlad dem bare i havedammen. Hvis du tager planterne op, bør de holdes i skyggen og dækkes med fugtige aviser. Undervands planter bør holdes i en beholder med vand.

Når du pumper så meget vand ud af havedammen med din pumpe som du kan, kan du bruge en bassin støvsuger eller en spand eller lignende, til at fjerne slammet. Forsøg ikke at skrubbe alger af folien, dels for ikke at skade folien, og dels for ikke at komme til at forskubbe folien. Brug ikke kemikalier, der ikke er beregnet til havedamme

Efter havedammen er ren, kan du pumpe vandet med fisk i havedammen igen, og når det meste er i, sætte fisken tilbage i havedammen. Måske der mangler lidt vand i dammen, så må du tilsætte lidt fra vandhanen. Mangler der meget, vil jeg anbefale, at du bruger opsamlet regnvand, alternativt, må du vente med at fylde helt til du har samlet regnvand nok. Planterne kan placeres tilbage i dammen under fyldeprocessen.

Gød hver plante og stil på plads, i passende dybde. Liljer og Lotus skal gødes hver 3-4 uge, andre hver 5-7 uge, for at vise deres bedste.

Tilføj gerne flydeplanter såsom vand hyacint og krebseklo (i det sene forår efter faren for frost er forbi) de giver dels skygge til fiskene, forhindre en del fordampning og er samtidigt med til at rense vandet.

Tilføj evt. Anacharis (vandpest) for at reducere algevækst. Sæt en plante, klase, pr m2 overfladeareal for havedamme under 10 m2. Og en klase pr to m2. til større havedamme.

Tænd Ultraviolet filter efter det biologiske filter fungerer korrekt.

Opdel og ompot planterne efter behov.

Begynd at rense dit filter efter behov. Har du pumpe og filter i vandet, bør du rense filteret mindst en gang ugentligt, indtil du kan se at der er ved at være en god balance i vandet. Hvis dit filter er primært mekanisk (fysisk opsamler snavs), og du har også et biologisk filter, så er det OK at pumpe vand direkte i filteret, uden forfilter. Biologiske filter skal kun rengøres når strømmen af vand bliver begrænset på grund af ophobning af snavs. Ved rengøring et biologisk filter, skal du endeligt ikke over rengøre det, det er netop bakterierne / mikro organismerne i snavset, der renser vandet. Det er kun nødvendigt at fjerne de rester, der begrænser flowet. Over-rengøring af filteret kan ødelægge de bakterier, der har koloniseret på medierne. Hvis det er muligt, undgå klorholdigt vand.

Et par ting du kan få brug: Fiskenet, Luftpumpe, Slamnedbrydende bakterie, Vandplanter, Vandplante potter, Vandplante jord, Vand støvsuger, Et termometer, Vand test sæt.

God fornøjelse med havedammen 🙂

http://koiimport.dk/category/vandtest-190/

http://koiimport.dk/category/slamnedbrydende-bakterier-30/