Giftige planter

kartoffel plante
ligusterhæk er giftig

Den vel nok mest brugte hækplante er faktisk ret giftig.

Man kan dø af at spise giftige planter. Heldigvis reagere kroppen oftest ved at tvinge dig eller dig barn eller husdyr, til at kaste giften op inden skaden når at blive så stor, og kroppen vil nøjes med andre former for kraftig reaktion f.eks. udslæt, feber eller svedeture.

Tilsyneladende upåvirket af de lurende farer, omgiver vi os frivilligt med giftige planter, ofte køber vi dem endda selv i planteskolen.

 

 

 

Helt almindelige planter, der står i mange   villahaver, som du ikke skal spise.
Latinsk navn Dansk navn Giftighed
Aesculus hippocastanum Almindelig hestekastanje Lidt giftig
Buxus sempervirens Almindelig buksbom Lidt giftig til giftig
Convallaria majalis Liljekonval Giftig
Cornus sanguinea Rød kornel Lidt giftig
Galanthus nivalis Vintergæk Lidt giftig
Euonymus fortunei Krybende benved Giftig
Hedera helix Vedbend Lidt giftig til giftig
Helleborus niger Julerose Meget giftig
Ilex aquifolium Kristtorn Lidt giftig
Juniperus communis Almindelig ene Lidt giftig
Ligustrum vulgare Almindelig liguster Lidt giftig
Laburnus wateri vossii Guldregn Meget giftig
Lonicera xylosteum Dunet gedeblad Lidt giftig til giftig
Lupinus polyphyllus Staudelupin Giftig
Primula veris Hulkravet kodriver Lidt giftig
Prunus laurocerasus Laurbærkirsebær Giftig
Pulsatilla vulgaris opret kobjælde Giftig
Quercus robur Stilkeg Lidt giftig til giftig
Rhamnus catharticus Vrietorn Giftig
Rhamnus frangula Tørstetræ Giftig
Rhododendron ssp. Rhododendron Giftig
Rhus typhina Hjortetaktræ Lidt giftig
Robinia pseudoacacia Almindelig robinie Giftig
Symphoricarpos albus Hvid snebær Lidt giftig
Solanum tuberosum Kartoffel Giftig
Taxus baccata Taks Giftig til meget giftig
Thuja occidentalis Almindelig thuja Giftig
Viburnum lantana Pibekvalkved Lidt giftig
Viburnum opulus Almindelig kvalkved Lidt giftig
Wisteria sinensis Almindelig blåregn Giftig
     
Andre planter som du bør afholde dig fra at spise.
Latinsk navn Dansk navn Giftighed
Aconitum napellus Ægte stormhat Meget giftig
Aconitum napellus Ægte stormhat Meget giftig
Amelanchier ovalis Rundbladet bærmispel Lidt giftig
Anemone nemorosa Hvid anemone Lidt giftig
Anthurium Anthurium Lidt giftig
Arum maculatum Plettet arum Giftig til meget giftig
Arum maculatum Plettet arum Giftig til meget giftig
Asparagus officinalis Asparges Lidt giftig
Atropa belladonna Galnebær Meget giftig
Atropa belladonna Galnebær Meget giftig
Azalea floribunda Azalea Lidt giftig
Bellis perennis Almindelig tusindfryd Lidt giftig
Berberis vulgaris Almindelig berberis Lidt giftig
Brugmansia Engletrompet Meget giftig
Bryonia dioica Tvebo galdebær Giftig
Cicuta virosa Gift-tyde Meget giftig
Codiaeum variegatum Broget codiaeum Lidt giftig
Colchicum autumnale Høsttidløs Meget giftig
Colutea arborescens Almindelig blærebælg Lidt giftig
Cotoneaster – arter Dværgmispel – arter Lidt giftig
Crocus albiflorus Vår-krokus Lidt giftig
Cyclamen Alpeviol Giftig
Cytisus scoparius Almindelig gyvel Lidt giftigt til giftig
Daphne mezereum Peberbusk Meget giftig
Datura stramonium Almindelig pigæble Meget giftig
Digitalis purpurea Almindelig fingerbøl Giftig til meget giftig
Euonymus europaeus Almindelig benved Giftig
Euphorbia cyparissias Cypresvortemælk Giftig
Euphorbia pulcherrima Julestjerne Lidt giftig
Ficus Figen Lidt giftig
Forsythia suspensa Hængeforsytia Lidt giftig
Heracleum mantegazzianum Kæmpebjørneklo Giftig til meget giftig
Hyacinthus orientalis Almindelig hyacint Lidt giftig
Hyoscyamus niger   Meget giftig
Juniperus sabina Sevenbom Giftig
Laburnum vulgare Almindelig guldregn Giftig til meget giftig
Lathyrus odoratus Almindelig ærteblomst Lidt giftig
Lonicera nigra   Lidt giftig til giftig
Monstera deliciosa Fingerfilodendron Lidt giftig
Narcissus pseudonarcissus Påskelilje Lidt giftig til giftig
Nerium oleander Nerie Giftig
Nicotiana tabacum Almindelig tobak Meget giftig
Papaver rhoeas Kornvalmue Lidt giftig
Phaseolus vulgaris Havebønne Meget giftig
Physalis alkekengi Jødekirsebær Lidt giftig
Phytolacca americana Phytolacca americana Lidt giftig til giftig
Platycerium Hjortetakbregne Lidt giftig
Ranunculus acris Bidende ranunkel Lidt giftig
Ricinus communis Ricinus Meget giftig
Sambucus ebulus Sommerhyld Lidt giftig
Sambucus racemosa Druehyld Lidt giftig
Solanum dulcamara Bittersød natskygge Lidt giftig til giftig
Solanum nigrum Sort natskygge Lidt giftig til giftig
Solanum pseudocapsicum Jerusalemkoralbær Giftig
Taraxacum officinale Alm.   mælkebøtte Lidt   giftig
Toxicodendron   radicans  Alm. Giftsumak Meget   giftig
Tulipa   gesneriana Tulipan Giftig
Viscum   album Almindelig   mistelten Lidt   giftig
Zantedeschia   aethiopica Hvid   kalla Lidt giftig

 

Har du spist noget giftigt, mærker du ubehag, svimmelhed eller har du fået et pludseligt udslæt, så har Falck her nogle gode råd.

Sådan bør du gøre.