Hvordan skal hækken passes

lave klippeded hække

Det er vigtigt at vande sin nyplantede hæk, både under og efter plantningen – især om foråret og hvis vi kommer ind i en tørkeperiode. Om efteråret er jorden normalt naturlig fugtig, hvilket letter plantearbejdet og planternes etablering. Men selv ved efterårsplantning, bør der vandes for at sikre sig at jorden falder godt ind om alle rødder. En veletableret hæk behøver næppe vanding.

renhæk

Der skal holdes rent omkring hækken, så den ikke skal kæmpe unødigt mod andre planter.

GØDSKNING – Hækken bør, ligesom resten af haven, have tilført gødning hvert år f. eks. en almindelig klorfri NPK blandingsgødning med mikronæringsstoffer: 200 gram pr. 20 meter hæk 2 gange om året i marts og juni måned, eller brug en langtidsvirkende organisk gødning i pilleform – følg vejledningen på pakken. Jeg kan anbefale “Universal havegødning” fra Kongerslev.
RENHOLDELSE er meget vigtig for at den nyplantede hæk kan etablere sig, og få næring nok til at forblive stærk og modstandsdygtig for de sygdomme og skadedyr, der især i sde første år kan skade hækken meget. Hold rent for ukrudt i mindst et 50 cm bredt bælte på begge sider af hækken. Dækning med træflis letter renholdelsen. I bøgepur vil et dække af træflis virkelig lette renholdelsen. Men HUSK at når man dækker med træflis, skal der tilføres ekstra gødning og kalk.