Plantetid for hækplanter

Det varer lige nogle år før hækken bliver sådan. Derfor er det vigtigt at få startet ordentligt.

Det varer lige nogle år før hækken bliver sådan. Derfor er det vigtigt at få startet ordentligt.

Står du for at skulle have plantet ny hæk i år, så er tiden til dette ved at nærme sig. Bedste tidspunkt er marts/april, når vejret tillader at grave.

Det er altid bedst at omplante planter i deres hvileperiode, og gælder i særdeleshed planter, der ikke er dyrket i potte, hvad kun de færreste hækplanter er. Planter der ikke er dyrket i potte eller graves op med en jordklump, kaldes barrodsplanter.

Barrodsplanter skal helst plantes, i deres hvileperiode, inden de skal begynde at bruge vand og næring fra jorden.  På den måde, kan de være klar til at starte en etablering på deres nye vokseplads, straks vejret tillader det, og der er så en større chance for at deres rødder er i gang inden sommerens tørke sætter ind.

De to forhold, der er nye hækkes største problemer, og oftest skyld i at en plantning ikke lykkedes, er manglende vanding og manglende næring. På trods af rigtig plantetidspunkt, efterår eller forår, så skal du altid være opmærksom på at planterne, især i deres første sommer på en ny vokseplads, kan have behov for ekstra vanding.

En let måde at vande på, en metode der gør at man ikke udsætter vandingen, er at udlægge siveslange og eventuelt tilslutte den til en vandingscomputer sommeren igennem. Det koster lidt, men kan også bruges i mange år, andre steder i haven, og så sikre det dig at du når det resultat du gerne vil have, væsentligt hurtigere end uden!

Ukrudt og græs er en stor konkurrent i kampen om vand og næring i jorden. Hækplanters rødder etablerer sig ikke nær så hurtigt som ukrudts og græssets rødder gør, så hækplanterne taber denne kamp. Så sørg for at holde græs og ukrudt mindst 25 cm, gerne mere, fra hækplanterne.

En god måde at holde græs og ukrudt fra hækplanter, kan være at lægge et lag træ- eller barkflis omkring planterne. Gør man det, skal man lige huske at tilføre lidt ekstra gødning, da flisen også bruger noget. Vil du lægge flis omkring dine hækplanter, skal du sikre dig at planterne ikke plantes for dybt. Rodhalsen skal være helt oppe i jordoverfladen! Fordi et lag på 10 cm flis virker som et jordlag på 5 cm.

Plantning

Til selve plantningen, er det lettest at være 2 personer.

  • Sørg for at jorden er ren for ukrudt, store sten og rødder m.m.. Voksestedet skal være veldrænet, dvs. at har der været tilbøjelighed til at stå vand på stedet, skal der graves nogle dybe huller med få meters mellemrum, som fyldes med sten eller andet drænende materiale.
  • Sørg så for at jorden er porøs og let at grave i, evt. ved at fræse den.
  • Spænd en snor stramt op hvor hækken skal plantes og rids/marker i jorden langs snoren, inden den fjernes igen.
  • En går med planterne og en går med spaden. Den der har spaden, graver langs med stregen, og smider jorden fra det første hul væk. Grav hullet stort nok til at alle rødder kan være i hullet, gerne en spadestiks dybde og ca. 20×20 cm i overfladen.
  • Den anden sætter en plante i hullet, og jord fra det næste hul smides oveni . ”Planteholderen” sørger for at rette planterne op efterhånden, og at planterne trædes let til.
  • Når planterne er sat, skal der vandes godt til, så du er sikker på at jorden er faldet godt til mellem planternes rødder.
plante hæk

Vær omhyggelig ved plantningen af din hæk, den er husets visitkort i mange år fremover.

Som klippede hække, kan jeg anbefale:

  • Carpinus betulus, Avnbøg. Alle jordtyper.
  • Fagus sylvatica, Bøg. Alle jordtyper, men ikke på tørre voksepladser
  • Ligustrum vulgare ”Atros”, Stedsegrøn liguster. Alle jordtyper, men ikke på våde voksepladser
  • Ribes alpinum, Fjeldribes. Alle jordtyper, men ikke på våde voksepladser

Jeg anbefaler kun at købe omplantede planter ”0/1/2” eller ”0/1/1” da disse planter har det bedst forgrenede rodnet, og derved lettere ved at etablere sig igen.

Køb den rigtige sortering fra starten. Den kommer hurtigst i gang, og du når hurtigere det ønskede resultat

Køb den rigtige sortering fra starten. Den kommer hurtigst i gang, og du når hurtigere det ønskede resultat