Svamp på buksbom

Taxus media hæk

Buksbom over hele landet, og i det meste af europa derforuden, lider af en svampesygdom, der kaldes buksbomkvistdød. Mange steder er det derfor nødvendigt at finde alternativer til buksbom. Der findes ikke mange haver herhjemme hvor der ikke er buksbom, enten anvendt som hække eller anvendt som solitær plante i en eller anden form. Det er især buksbom af arten Buxus sempervirens, der er angrebet. Men der findes også beviser på at andre Buxus arter kan smittes af sygdommen.

Det syntes umiddelbart svært at finde en plante der er så taknemmelig at arbejde med som buksbom. Den er vinterhårdfør, langsomtvoksende, tåler meget vind og mange jordtyper og kan tåle at blive beskåret kraftigt i alle mulige former. Det er store krav at stille til en plante, men der er faktisk flere slægter der klarer mosten. Her nævnes 4 gode alternativer:

Taxus baccata, alm. taks og Taxus x media, hybridtaks. Taks har været på markedet i mange år, og har bevist at de har mange af de samme egenskaber som buksbom. Mange har dog et antiparti imog nåleplanter, så derfor er den ikke så udbredt som buksbol i private haver. Taks vokser hurtigere os skal derfor klippes oftere end buksbom, hvis de skal holdes i en bestemt form. Taks holder sig flot mørkegrøn hele året og er meget skygge- og vindtolerant og tåler kraftig beskæring. De er en sunde og hårdføre og er i på grund af sin tætte oprette vækst er nem at arbejde med.

Thuja occidentalis, alm. thuja, findes i en mængde sorter, også dværgsorter, søjleformerede, vifteformede, kugleformede m.fl. Alle Thuja kan vokse i alm. havejord og trives mod sol og halvskygge. Sorten Thuja occidentalis ’Holmstrup’ har en bred kegleformet og tæt forgrenet vækstform og matgrønne nåle. Den er langsomtvoksende og tåler derfor også at blive klippet i form. Thuja occidentalis ´Smaragd´ har en smal søjleformet vækst. Dens nåle er friskgrønne.

Ovenstående ligner langt fra buksbom, på andet end egenskaberne. Men vil man gerne have bladplanter er der også muligheder her. De er dog ikke afprøvet i så stor grad, under de ekstreme forhold som buksbom er. Men til alm. havebrug, vil jeg alligevel godt anbefale at bruge Ilex crenata, dværgkristorn. De har ovale blade, hvor oversiden er læderagtig og grøn, mens undersiden er lidt lysere. Den har naturligt ikke så tæt og kompakt en vokseform. De tåler at kraftig beskæring, og efter blot at have været klippet et par gange, er den meget tæt i vækstformen. Sorten Ilex crenata ´Convexa´ har kuppelformede blade, og ligner derfor buksbom en del, faktisk så meget at mange tager ofte tager fejl.

Lonicera pileata, ligustergedeblad. Minder måske en smule om buksbom også med de små stedsegrønne blade. De har dog noget tyndere blade og grene, og vækstformen er mere vifteformet eller nedliggende end buksbom. Den kan især erstatte buksbom i større fladebeplantninger.