Undgå ukrudt

Thymus serphyllum Coccineus

Thymus serphyllum Coccineus

Undgå ukrudt og unødigt arbejde, uden at mangle grønt og blomster at se på.

Her er en liste over tyve forskellige bunddækkende stauder der er egnet som bunddække.

I mange haver er der hjørner eller felter der af en eller anden grund ikke er tilplantede eller dækket af græs eller fliser, det kan være af flere grunde. Jordbunden kan være muldfattig, have et stort indhold af fosfor og kalium, konkurrencen om lys, vand og næringsstoffer kan være for stor mellem de forskellige beplantningselementer i haven.

Lysforholdene for stauder på haven kan inddeles i fire hovedtyper som foruden fuld sol og fuld skygge omfatter to former for halvskygge.

Under lysgennemtrængende træer hvor lyset kan trænge igennem som ”pletter af lys”. Her er der en del staude arter, der trives optimalt. Men også den særlige ”hækskygge” som dannes af de kraftige og høje hække, giver nogle særlige vækstbetingelser idet lyset skifter mellem skygge og fuld sol i løbet af kort tid. Der er dog en del arter der også trives under disse forhold. I skemaet kan du se forskellige staude arters krav til jordbund og lys.

Konkurrencen fra træer og store buske er især stor for nogle staude arters vedkommende. Se i skemaet hvilke arter der har det sværest med det.

Nogle stauder dækker bedre for ukrudt end andre, helt sikkert. Men fælles for alle der er med i skemaet, er at bare lidt jordforbedring i form af kompost, vanding og gødskning samt grundig renholdelse den første vækstsæson vil gøre det stort set vedligeholdelsesfrit i årene fremover.

De staude arter, der vokser hurtigst, og som har den største bladfylde, er de arter der er bedst egnet som bunddække. Mange staudearter dækker jorden i løbet af første vækstår, mens nogle arter først dækker helt i løbet af andet vækstår, men alligevel er egnede fordi de er meget hårdføre.

Se plantelisten her