Bier i haven

Bi i Malus
Bi i Deutzia / Stjernetop

Bier er fredelige husdyr, de hjælper med bestøvning af alle dine buske og træer

Bier i haven gør nytte for dig ved, at sikre bestøvning af dine frugttræer. Så hvorfor ikke også gøre lidt for atiltrække dem til haven, og selv styre dem derhen i haven hvor du gerne vil have dem.

Mange træagtige planter er gode i forbindelse med honning produktion, og til at give næring til såvel honning bier som vilde bier.

Denne liste omhandler pollen og nektar fra blomsterne og honningdug.

 

 

 

 

Træer Nektar Pollen Honning-dug
Acer campestre Naur 2 x
Acer platanoides Spidsløn 2 1 x
Acer pseudoplatanus Ahorn 3 1 x
Aesculus hippocastanum Hestekastanje 2 1 x
Aesculus carnea Rød hestekastanje 2 1 x
Alnus species El 2 x
Betula species Birk 1 x
Carpinus betulus Avnbøg x
Castanea sativa Kastanje 2 1 x
Euodia hupehensis Honningtræ 3
Fagus sylvatica Bøg 2 x
Juglans regia Valnød 1 x
Malus arter og sorter Æble 3 3
Populus arter og sorter Poppel 2 x
Prunus arter og sorter Kirsebær 3 3 x
Prunus padus Hæg 1 1
Pyrus arter og sorter Pære 1 2
Quercus petraea Vintereg 1 x
Quercus robur Stilkeg 2 x
Rhamnus catharticus Vrietorn 1
Robinia arter og sorter Falsk akasie 3 1 x
Sophora japonica Pagodetræ 2 1
Sorbus aria Akselrøn 1
Sorbus aucuparia Alm. Røn 2 2
Sorbus domestica Storfrugtet røn 2 2
Sorbus torminalis Tarmvrid røn 2 2
Salix arter og sorter Pil 3 3
Tilia cordata Småbladet lind 3 x
Tilia platyphyllos Storbladet lind 2 x
Tilia europaea Krimlind 2 x
Buske
Amelanchier arter og sorter Bærmispel 1
Berberis arter og sorter Berberis 1
Buddleja arter og sorter Sommerfuglebusk 1
Buxus sempervirens sorter Buksbom 1
Calluna vulgaris sorter Efterårslyng 3
Caryopteris arter og sorter Blåskæg 1
Cornus sanguinea Kornel 1
Cornus mas kirsebær kornel 2 1
Corylus arter og sorter Hassel 2 x
Cotoneaster arter og sorter Dværgmispel 2
Crataegus arter og sorter Tjørn 1 1
Cytisus arter og sorter Gyvel 1 1
Elaeagnus arter og sorter Sølvblad 1
Erica arter og sorter Forårslyng 2 2
Euonymus europaeus Benved 1
Ligustrum vulgare Liguster 1
Lonicera xylosteum Dunet gedeblad 1
Lycium barbarum Alm. Bukketorn 1 1
Malus-hybrids varieties Paradisæbler 3 3
Mespilus germanica Mispel 1
Prunus arter og sorter Prydkirsebær 1 1
Rhamnus catharticus Vrietorn 1
Rhamnus frangula Tørstetræ 2 1
Ribes species Ribes 1
Rosa arter og sorter Roser, også vilde 2
Rubus fruticosus Brombær 2 2
Rubus idaeus Hindbær 3 2
Salix arter og sorter Pil 3 3
Sambucus nigra Hyld 1 2 x
Spiraea arter og sorter Spiraea 1
Viburnum arter og sorter Duftsnebolde 1
Nåletræer
Larix decidua Europæisk lærk 1 x
Picea abies Rødgran x
Pinus sylvestris Skovfyr x
Taxus baccata Taks 1
Vurderinger:   3 = meget egnet, 2 = egnet, 1 = anbefales, x = udbytterig