Hjemhørende planter

Ribes alpinum

Hjemhørende planter, blomster, træer, buske, og græsser, der har vokset i og tilpasset sig naturligt over tid til et bestemt område, baseret på områdets jordbundsforhold, typiske nedbørsmængder, højde, generelle klima og vejrforhold. De er en fremragende måde til at indføre farve, konsistens og variation din have, med planter, der er nem at passe.

Fordele

Hjemhørende planter giver mange fordele i forhold til andre traditionelle, men ikke hjemhørende arter og sorter. De har et nedsat behov for kunstvanding, et reduceret behov for anvendelse af pesticider(insektgifte), reduceret gødnings behov, de er forholdsvis meget resistente over for skadedyr og sygdomme. For det meste, da de er i stand til at vokse og trives på egen hånd, vil du ikke være nødt til at gøre en hel masse ekstra for dem, når de først er etableret.

 

Anemone ranunculoides

Gul anemone, Anemone ranunculoides. også en hjemhørende art. Billede fra www.fugleognatur.dk

Jeg kan virkelig godt lide at arbejde i haven, jeg synes, det er afslappende at være ude i naturen, og fokusere på det havearbejde jeg tilfældigvis er i gang med, i stedet for hvad der ellers måtte fylde i tiden. Men lad os se det i øjnene, vi kender alle betydningen af ​​udtrykket “for meget af en god ting.” Ved hjælp af hjemhørende planter, når det er muligt, kan du bruge mindre tid på at pleje din have, og mere tid på at nyde den.

Nøglen til succes

Den vigtigste faktor for en vellykket anvendelse af hjemhørende planter, eller enhver anden plante for den sags skyld, i din have, er at vælge en plante med de ønskede egenskaber til formålet, at vælge en planteart, der høre hjemme i den del af landet hvor du bor.

Vanding og gødskning

Hjemhørende planter kan “passe sig selv”, når det kommer til vanding og gødskning behov. Fordi de er så godt tilpasset til en bestemt landsdel, og de typiske udsving i temperatur og nedbør, der sker over tid, klarer de sig bedst uden stor brug af supplerende vanding og gødskning. Vi får alle nogle gange en “kløen på aftrækkeren” med vores haveslanger, når vi er ude og se til haven. Men for meget vanding og gødskning vil dræbe en hjemhørende plante meget hurtigere end en tørkeperiode vil.

Trollius europaeus

Engblomme, Trollius europaeus. Hjemhørende staude i Danmark

Reduceret pesticidanvendelse (skadedyrsgift)

Ligesom hjemmehørende planter er godt tilpasset til et bestemt område, har hvert område af landet også sine egne “hjemhørendeskadedyr.” De skadedyr og de hjemhørende planter har forsøgt at spise eller frastøder hinanden i lang tid. De har til sidst opnået ligevægt, hvor enten en given hjemhørende plante ikke beskadiges ved alle, eller kun meget lidt af disse skadedyr. Hvilket betyder, at du typisk ikke har behov for at bruge pesticider på dem.

Energi besparelse

Måske du undre dig over, hvordan en hjemhørende plante kan hjælpe med energibesparelser efter som, at du ikke kan sætte din brødrister til din egetræ. Men, ved korrekt placering  af hjemhørende træer og buske i din have, kan du markant ændre mikroklimaet omkring dit hjem, og på den måde, gøre det mere energieffektivt og dermed sænke din elregning.

Dit tag

Store træer, der skygger taget af et hus kan reducere temperaturen i huset med så meget som 8 til 10 grader. Ved at bruge hjemmehørende løvtræer, træer, der mister deres blade om vinteren får du det bedste fra begge verdener. Skygge fra solen om sommeren, og sollys når dit tag om vinteren, skal hjælpe med at holde huset varmt.

Din Air-condition

Brug mindre træer og buske til at give skygge for udedelen af din aircondition. Bare sørg for ikke at hindre luftstrømmen, og for at give plads til service adgang. Undersøgelser viser, at denne praksis kan reducere temperaturen inde i et hus med så meget som 3 grader.

 

Viburnum opulus

Kvalkved, Viburnum opulus. hjemhørende i Danmark

Dine vægge

Til udvendige vægge, der tager imod alvorlig sommersol, kan du prøve med en lodret espalier, omkring 30 cm væk fra væggen, med en hjemhørende slyngplante (Clematis eller Kaprifolia) på det. Det vil give luftcirkulation bag espalieret, bladene blokere solen om sommeren, og når de falder for vinteren, vil det tillade solen at nå frem til huset for at hjælpe med at holde det varmt.

 

Hjemhørende planter er spændende tilføjelser til din have, de er nemme at passe og derfor sikre succeser, selv på vanskelige voksesteder. Du behøver ikke at rive alle dine eksisterende planter op for at dyrke dem. Der findes hjemhørende planter i enhver størrelse, og til ethvert formål, så prøv dig blot frem, for at se hvad der passer bedst i din have. Husk, at når de er etableret, bare at lade dem passe sig selv, og du kan bare læne sig tilbage og nyde.

Plantevalg.dk er udarbejdet af Naturstyrelsen og Skov & Landskab, Københavns Universitet. På plantevalg.dk kan du se hvilke slægter og arter der anbefales til forskellige formål i forskellige områder af landet. Plantevalg

Skovinfo er et hæfte, udgivet i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Forskningscentret for Skov & Landskab, Dansk Skovforening, Hedeselskabet og Skovdyrkerforeningerne. Når man planter træer og buske, er man med til at præge landskabsbilledet – såvel udseendet som funktionen. Man skal derfor tænke sig godt om, når man planter, så både formålet med plantningen bliver opfyldt, og naturen samtidig understøttes med gode levesteder til gavn for planter og vilde dyr. Skov-info hæftet – Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger – giver artsbeskrivelser af de vigtigste træer og buske, som kan anvendes, samt gode råd om, hvad man skal tænke på i planlægningsfasen, ved plantning og vedligeholdelse.