Ukrudtsmiddel med omtanke

På siden godthavemiljø.dk, kan man se hvilke ukrudtsmidler der anbefales af miljøstyrelsen.

Ultima Ukrudtsbekæmpelse 750 ml klar-til-brug, er en af de midler der anbefales, og som er en af de midler der er mindst belastende for miljø og sundhed.

Ultima er en god ukrudtsbekæmper, da både selve ukrudtet, der over jorden bekæmpes, og da midlet virker også helt ned i rødderne og stopper rodvæksten. Som med alle andre ukrudtsmidler, så virker midlet hurtigst ved sprøjtning ved temperaturer over 10°C.  Ligeledes anbefales det at undgå at sprøjte med udsigt til regnvejr indenfor 6 timer. Ultima kan også anvendes på ukrudt under hæk og buske. Hvis Ultima ved en fejltagelse sprøjtes på f.eks. hække, stauder og lign, der ikke ønskes bekæmpet, vil de ramte dele blot svides, men ikke gå ud.

På vedlagte billeder, kan du se et par små behandlinger jeg har foretaget. Temperaturen var kun lige over de 10°C og det startede med at regne kort tid efter behandlingen. Så alle ods var imod mig og behandlingen. Men se alligevel det gode resultat! Billederne taler for sig selv, Ultima virker ret godt, selv under ugunstige forhold.

Se billederne her

På siden, godthavemiljø.dk kan du også læse disse 6 gode råd om sprøjtning i haven:

1. Tjek Intro _flueben før du køber
Sprøjtemidler er forskellige, og nogle belaster miljø og sundhed mere end andre. Hvis Miljøstyrelsen har givet et sprøjtemiddel 5 Intro _flueben‘er, kan du være sikker på, at midlet er blandt de mindst belastende. Gå blandt andet efter produkter med fedtsyrer og jern, uden faremærke og klar til brug.

2. Køb kun produkter godkendt til private
Miljøstyrelsen godkender sprøjtemidlerne efter, hvor de skal bruges, og hvad de skal bruges til. Hvis du ikke bruger det rigtige middel, eller hvis du bruger for høj dosis, risikerer du at ødelægge de planter, du sprøjter, og forurene jorden, så der ikke kan vokse noget. Der er også risiko for, at stoffet bliver udvasket til grundvandet.

3. Køb kun produkter godkendt i Danmark
Hent ikke sprøjtemidler til Danmark fra udlandet. Det er forbudt. Forbuddet mod import gælder også produkter, der ligner de midler, man kan få på den danske side af grænsen, for der kan være forskel på doseringen eller på produkternes sammensætning, selvom de hedder det samme. Det skal stå på etiketten, at midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, og produktet skal have et registreringsnummer. Se efter dansk etiket og brugsanvisning. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de strenge danske godkendelseskrav.

Sådan læser du etiketten

4. Læs etiketten og sprøjt efter instrukserne
Sprøjtemidler skal bruges rigtigt for at undgå miljø- og sundhedsfare. Læs etiketten, så du ved, hvordan du skal forholde dig før, under og efter du sprøjter. Brug handsker, hvis det anbefales på etiketten. Husk: Midlet er kun godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.

Sådan læser du etiketten

5. Hold børn og husdyr væk, når du lige har sprøjtet
Vent med at slippe dyr og børn løs i haven, indtil du er sikker på, at det sprøjtede område er tørt. Der er forskel på, hvor lang tid du skal vente. Det afhænger bl.a. af vejret, og det sprøjtemiddel du bruger.

6. Smid ikke sprøjtemidler med faremærke i skraldespanden
Vask hænder efter brug, opbevar sprøjtemidler utilgængeligt for børn og skil dig af med rester af midlerne på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden. Følg anvisningerne på etiketten og kommunens anbefalinger.

/wp-content/gallery/ultima